НОВИНИ

Оцінка комерційної нерухомості: чому важливо її проводити із залученням експертів?

Оцінка комерційної нерухомості — це обов’язковий етап під час роботи з будь-яким об’єктом нерухомості. Операція оцінювання важлива у всіх випадках кредитування, пошуку інвестування тощо. Хоча сьогодні існують різні можливості отримання оцінки нерухомості, варто все ж таки звернутися до спеціалістів.

Саме залучення зовнішніх сил може дати гарантію якісного результату співпраці двох сторін — замовника та консалтингової компанії. Для цього доцільно скористатися послугами експерта, який працює в царині нерухомості вже тривалий час і має певні напрацювання в цій сфері та відповідну сертифікацію. Адже без знання ринку нерухомості, факторів впливу на нього та способів визначення реальної вартості об’єкта неможливо здійснити оцінювання, яке точно та достовірно репрезентувало зібрані дані. Крім того, не слід забувати, що саме експертне оцінювання нерухомості — це запорука отримання звіту з проробленої роботи, який має юридичну силу та може використовуватися на практиці під час пов’язаних із нерухомістю операцій.

Оцінка комерційної нерухомості може проводитися із залученням таких підходів (методів):
1.    Порівняльний підхід. Це найбільш використовуваний спосіб оцінювання, який базується на порівнянні схожих за характеристиками об’єктів нерухомості. Тут враховуються економічні, матеріальні, технічні й інші риси, які впливають на вартість об’єкта.
2.    Витратний підхід. За цим підходом вираховується вартість побудови такого ж об’єкта нерухомості, який аналізується, або його заміщення з повною ліквідацією. Інакше кажучи: вартість об’єкта нерухомості визначається внаслідок вартості створення аналогічного об’єкта.
3.    Дохідний підхід. Тут важливими є очікування орендаря щодо майбутньої дохідності об’єкта нерухомості. Тобто цей підхід складається з розрахунків майбутніх грошових потоків, які потенційно надходитимуть від нерухомості.

Як уже зазначалося вище, оцінка нерухомості — це не тільки справа, яка стосується процесу купівлі-продажу. Зокрема, існують такі ситуації-сценарії, за яких необхідно провести оцінювання:
·       безпосередньо сам процес купівлі-продажу об’єкта нерухомості;
·       під час отримання кредитування (це обов’язковий етап оформлення кредиту в будь-якому банку, оскільки сам об’єкт нерухомості стає заставою);
·       для залучення зовнішніх інвестицій;
·       у випадках здачі нерухомості в оренду (об’єктивна оцінка дасть можливість визначити мінімальну точку беззбитковості конкретного об’єкта);
·       задля страхування нерухомості (аби надалі отримувати страхові виплати, пов’язані з об’єктом нерухомості) тощо.

Пошук сертифікованого експерта для оцінювання — це, мабуть, найвідповідальніша стадія для девелопера та власника об’єкту нерухомості будь-якого типу. Високий рівень виконавця — запорука достовірності оцінювання, що дає можливість не хвилюватися за результат. Насамперед, щоби вибрати експерта для проведення оцінки нерухомості, слід з’ясувати, чи є в нього ліцензія на проведення такої роботи. В інакшому разі є можливість отримати результати оцінки, які, на жаль, не матимуть юридичного підґрунтя для подальшого використання.

Ще однією опорою на ринку оцінювання комерційної нерухомості може стати залучення міжнародних експертів або спеціалістів, які є під протекцією (керівництвом) закордонних організацій. Зазвичай така співпраця дає змогу отримати звіт оцінювання, який відповідатиме міжнародним стандартам якості та матиме значення на світовому ринку.

Спеціалісти «УКРАЇНСЬКОЇ КОНСАЛТ ГРУПИ» займаються оцінюванням об’єктів нерухомості не тільки відповідно до чинного законодавства України, але і залучають міжнародних експертів з метою використання зарубіжних практик. Проведення оцінки об’єкта нерухомості з максимально об’єктивною інформацією для клієнта — це основний плід нашої роботи. Для цього застосовуються методи та підходи, що найбільше інтерпретовані до потреб конкретного замовника.